O pracy socjalnej w społeczeństwie niepewności

10.11.2021 Kategoria: Konferencje

8 listopada 2021 r. w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbyło się seminarium naukowe pt. „Edukacja do pracy socjalnej a praktyka zawodowa w społeczeństwie niepewności”.

W jego trakcie mieli szansę spotkać się ze sobą wybitni znawcy problematyki pracy socjalnej z Polski (m.in. prof.Krzysztof Frysztacki, prof.Jolanta Grotowska-Leder, prof.Krzysztof Piątek, prof. Hubert Kaszyński, prof.Krystyna Leśniak-Moczuk) oraz Słowacji i Ukrainy (prof.Kamil Kardis, ks.prof.Bohdan Prach, dr Svitlana Stelmakh, dr Svitlana Kohut) z praktykami z naszego regionu (mgr Agnieszka Szlęzak z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, ppłk Janusz Wańcowiat z Zakładu Karnego w Łupkowie, mgr Iwona Kozak z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesku, mgr Ewa Sieradzka z Centrum Usług Społecznych w Bukowsku).

Tak zróżnicowane grono uczestników, wnoszące ze sobą  często odmienne, ale uzupełniające się modele teoretyczne oraz różnorodne doświadczenia zawodowe, zapewniło wysoki i emocjonujący poziom dyskusji oraz ciekawe wnioski i ustalenia na przyszłość. Przekładane dwukrotnie z powodu epidemii koronawirusa seminarium udało się zorganizować w formie hybrydowej tj. stacjonarnie w Sali Senackiej Uczelni (ok.30 prelegentów i uczestników) oraz w formie zdalnej, z której w ciągu całego dnia skorzystało ponad 60 osób z różnych instytucji i ośrodków z całej Polski.

Uczestnicy stacjonarni wyjeżdżając z Sanoka, na gorąco wyrażali pozytywne opinie o seminarium, a dodatkowo wydawali się być pod dużym wrażeniem zasobów infrastrukturalnych Uczelni, w tym funkcjonującego od września Centrum Symulacji Medycznej, w którym mieli okazję skorzystać z noclegów. Współorganizatorami spotkania naukowców i praktyków dyskutujących o edukacji do pracy socjalnej w kontekście praktyki zawodowej była Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Nauk Społecznych UP w Sanoku, z ramienia którego w przygotowanie tego naukowego przedsięwzięcia bezpośrednio zaangażowani byli: mgr Ewelina Kleszcz-Ciupka, mgr Sylwia Drozd, dr Jolanta Karolczuk, dr Maciej Drwięga oraz dyrektor Instytutu dr Piotr Frączek.   

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png