Nowy wzór zaświadczenia o odbyciu praktyk

15.11.2022 Kategoria: Uczelnia

Drodzy Studenci!

Informujemy, że uchwałą Senatu z dnia 10 listopada 2022 r. wszedł w życie nowy wzór zaświadczenia o odbyciu praktyk, który zastąpił obowiązujący do tej pory dziennik praktyk.

Studenci realizujący praktyki w bieżącym (zimowym) semestrze są zobowiązani do rozliczania się z praktyk już na nowym wzorze. Studenci, którzy już rozliczyli się z praktyk za semestr zimowy na dotychczas obowiązującym dzienniku praktyk proszeni są o doniesienie również zaświadczenia o odbyciu praktyk.

Wzór zaświadczenia znajduje się do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce „dla studentów” – „praktyki” – „dokumenty regulujące praktyki zawodowe”.

Informacja ta nie dotyczy studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego – w przypadku tych kierunków nadal obowiązują dotychczasowe dzienniki (książeczki) praktyk.

Termin rozliczenia się z praktyk za semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 pozostaje bez zmian – tj. 29 stycznia 2023 r. 

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png