Na pograniczach kultur i narodów. Społeczeństwo – Gospodarka - Kultura

21.03.2019 Kategoria: Konferencje

formularz_zgloszeniowy_np_2019_strona_1.jpg

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku zaprasza na VII Międzynarodową Konferencję Naukową  Na pograniczach kultur i narodów. Społeczeństwo – Gospodarka - Kultura  Sanok, 12–14 września 2019 roku

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historycznych, społecznych, kulturowych i artystycznych, zwłaszcza w kontekście szeroko rozumianych zjawisk pogranicznych. Zapraszamy do udziału w niej badaczy i praktyków z Polski i z zagranicy, zainteresowanych problemami mieszczącymi się w nakreślonym poniżej zakresie tematycznym konferencji. Jesteśmy otwarci także na propozycje wykraczające poza podane ramy, a wiążące się z zagadnieniami pograniczy, historii, socjologii, ekonomii, kultury i sztuki.

 

 Zakres tematyczny konferencji:

– sposoby określania tożsamości grupy, wspólnoty, jednostki w relacji do „innego” i do „swojego” - konflikty czy tolerancja;

– relacje społeczne i kulturowe na pograniczach i na styku etnosów, wyznań, kultur, narodów;

– dyfuzja kultur na pograniczach;

– system wartości (i antywartości) mieszkańców pogranicza;

– poczucie tożsamości narodowej i mniejszości narodowych na pograniczach;

– współczesne funkcje kultury ludowej na pograniczach;

– przemiany kultury ludowej na pograniczach;

– przemiany obyczajowości świeckiej i religijnej, dorocznej i rodzinnej;

– artysta ludowy w lokalnej społeczności;

– wyznania, kościoły, religie i ich relacje na pograniczach;

– struktury kościelne na pograniczach;

– formy religijności: między ciągłością tradycji a laicyzacją;

– językowe wyznaczniki relacji między społecznościami, narodami, kulturami, jednostkami;

– antroponimia (mikrotoponimia) na pograniczach językowo-kulturowych;

– sztuka sakralna na pograniczach: rewaloryzacja – działania konserwatorskie i muzealne;

– artysta (z) pogranicza i współczesne formy upowszechniania sztuki pogranicza;

– historia i współczesność polityki i gospodarki regionów pogranicznych – ekonomiczny wymiar relacji transgranicznych;

– ekonomiczno-społeczne dylematy obszarów pogranicza; – turystyka jako gałąź gospodarki regionów pogranicza;

– szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach pogranicza; – przemiany demograficzne;

– pogranicze w polityce kulturalnej i strategiach rozwoju regionów i subregionów;

– zdrowie na pograniczach;

– przemysły kreatywne na pograniczach.

  

Koszt udziału w konferencji:

  • 550 zł – noclegi, materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja
  • 350 zł – jak wyżej, bez noclegów
  • 200 zł – dla osób z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii
  • bez opłat – dla osób reprezentujących organizatora, Komitet Naukowy oraz partnerów konferencji.

Do druku zostaną przyjęte wyłącznie artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje wydawnicze.

 

 Terminy:

  • zgłoszenie chęci udziału prosimy przysyłać na załączonym formularzu na adres: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl do dnia 30 czerwca 2019 roku lub pocztą tradycyjną na adres: PWSZ Sanok, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, z dopiskiem: „Pogranicza”.

 

  • Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 10 lipca 2019 roku
  • opłatę konferencyjną należy przelać do dnia 6 września 2019 roku.

Nr konta: PBS 97 8642 1184 2018 0050 8506 0001 z dopiskiem: „Pogranicza”.

Formularz zgłoszenia oraz najświeższe informacje o konferencji dostępne są na stronie: www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza 

Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl 

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

dr hab. Robert Lipelt

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

dr Jolanta Karolczuk

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:

mgr Sabina Florczak

 

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png