Na pograniczach kultur i narodów - konferencja w UP w Sanoku

14.09.2020 Kategoria: Konferencje

W Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Na pograniczach kultur i narodów. Z historią, polityką i gospodarką w tle”.

W konferencji uczestniczyło ponad 50 osób z Polski, Ukrainy i Słowacji. Pomimo, że konferencja odbywała się pop raz ósmy z pewnością miała wydźwięk historyczny, bowiem odbywała się w formie zdalnej. Wszystko dzięki pakietowi MS Office 365 z narzędziem Microsoft TEAMS, który w minionym roku akademickim nasza Uczelnia oddała bezpłatnie  do dyspozycji studentom i wykładowcom.

Konferencja miała na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historycznych, społecznych, kulturowych i artystycznych, zwłaszcza w kontekście szeroko rozumianych zjawisk pogranicznych. 

Z zaproszenia  do udziału skorzystali badacze i praktycy z Polski i z zagranicy, zainteresowani problemami mieszczącymi się w zakresie tematycznym konferencji. Niektóre propozycje wykraczające poza podane ramy,  wiązały  się z zagadnieniami pograniczy, historii, socjologii, ekonomii, kultury i sztuki.

 Zakres tematyczny konferencji obejmował m.in.:

 • relacje społeczne i kulturowe na pograniczach
 • sposoby określania tożsamości grupy, wspólnoty, jednostki w relacji do „innego” i do „swojego” – konflikty czy tolerancja;
 • poczucie tożsamości narodowej i mniejszości narodowych na pograniczach;
 • przemiany obyczajowości świeckiej i religijnej, dorocznej i rodzinnej;
 • wyznania, kościoły, religie i ich relacje na pograniczach;
 • historię i współczesność polityki i gospodarki regionów pogranicznych – ekonomiczny wymiar relacji transgranicznych;
 • ekonomiczno-społeczne dylematy.

 Współorganizatorami konferencji były:

 • Muzeum Historyczne w Sanoku,
 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 • Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,
 • Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu.

Pomimo formy zdalnej, prelegenci zetknęli się z duża ilością pytań a co się z tym wiąże trwały burzliwe dyskusje przedłużające obrady aż do wyczerpania tematu. Na zaproszenie organizatorów do uczelni sanockiej przybili m.in.: prof. Katarzyna Smyk UMCS, prof. Dariusz Wojakowski z AGH oraz prof. Tomasz Chomiszczak z UP w Krakowie.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png