Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Na pograniczach kultur i narodów 2019"

02.07.2019 Kategoria: Konferencje

formularz_zgloszeniowy_np_2019_strona_1.jpg

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku zaprasza na VII Międzynarodową Konferencję Naukową "Na pograniczach kultur i narodów. Społeczeństwo – Gospodarka - Kultura". Sanok, 12–14 września 2019 roku

 

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historycznych, społecznych, kulturowych i artystycznych, zwłaszcza w kontekście szeroko rozumianych zjawisk pogranicznych. Zapraszamy do udziału w niej badaczy i praktyków z Polski i z zagranicy, zainteresowanych problemami mieszczącymi się w nakreślonym poniżej zakresie tematycznym konferencji. Jesteśmy otwarci także na propozycje wykraczające poza podane ramy, a wiążące się z zagadnieniami pograniczy, historii, socjologii, ekonomii, kultury  i sztuki.

 

Zakres tematyczny konferencji:

 • sposoby określania tożsamości grupy, wspólnoty, jednostki w relacji do „innego” i do „swojego” - konflikty czy tolerancja;
 • relacje społeczne i kulturowe na pograniczach i na styku etnosów, wyznań, kultur, narodów;
 • dyfuzja kultur na pograniczach;
 • system wartości (i antywartości) mieszkańców pogranicza;
 • poczucie tożsamości narodowej i mniejszości narodowych na pograniczach;
 • współczesne funkcje kultury ludowej na pograniczach;
 • przemiany kultury ludowej na pograniczach;
 • przemiany obyczajowości świeckiej i religijnej, dorocznej i rodzinnej;
 • artysta ludowy w lokalnej społeczności;
 • wyznania, kościoły, religie i ich relacje na pograniczach;
 • struktury kościelne na pograniczach;
 • formy religijności: między ciągłością tradycji a laicyzacją;
 • językowe wyznaczniki relacji między społecznościami, narodami, kulturami, jednostkami;
 • antroponimia (mikrotoponimia) na pograniczach językowo-kulturowych;
 • sztuka sakralna na pograniczach: rewaloryzacja – działania konserwatorskie i muzealne;
 • artysta (z) pogranicza i współczesne formy upowszechniania sztuki pogranicza;
 • historia i współczesność polityki i gospodarki regionów pogranicznych – ekonomiczny wymiar relacji transgranicznych;
 • ekonomiczno-społeczne dylematy obszarów pogranicza; – turystyka jako gałąź gospodarki regionów pogranicza;
 • szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach pogranicza;  – przemiany demograficzne;
 • pogranicze w polityce kulturalnej i strategiach rozwoju regionów i subregionów;
 • zdrowie na pograniczach;
 • przemysły kreatywne na pograniczach.

  

Koszt udziału w konferencji:

 • 550 zł – noclegi, materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja
 • 350 zł – jak wyżej, bez noclegów
 • 200 zł – dla osób z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii
 • bez opłat – dla osób reprezentujących organizatora, Komitet Naukowy oraz partnerów konferencji.

Do druku zostaną przyjęte wyłącznie artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje wydawnicze.

 

Terminy:

 • zgłoszenie chęci udziału prosimy przysyłać na załączonym formularzu na adres: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl do dnia 15 lipca 2019 roku lub pocztą tradycyjną na adres: PWSZ Sanok, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, z dopiskiem: „Pogranicza”.
 • Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 30 lipca 2019 roku
 • opłatę konferencyjną należy przelać do dnia 6 września 2019 roku.

Nr konta: PBS 97 8642 1184 2018 0050 8506 0001 z dopiskiem: „Pogranicza”.

 

Formularz zgłoszenia oraz najświeższe informacje o konferencji dostępne są na stronie:

www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza 

Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl 

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

dr hab. Robert Lipelt

   

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

dr Jolanta Karolczuk

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:

mgr Sabina Florczak

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png