Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo, Nauka, Praktyka"

10.12.2021 Kategoria: Uczelnia

19 stycznia 2022 roku w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo, Nauka, Praktyka". Współorganizatorem konferencji jest m.in. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, natomiast w Komitecie Naukowym znaleźli się Prorektor dr hab. Elżbieta Cipora, prof.ucz oraz nauczyciel akademicki naszej Uczelni wykładowca na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne dr inż. Jan Ziobro. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo, Nauka, Praktyka” wprowadza Instytut w okres przygotowań, podsumowań i refleksji związanych z przypadającym w 2022 roku jubileuszem 50-lecia jego istnienia. Mimo że w mijającym półwieczu zmianie uległy między innymi podstawy formalne, organizacja czy status, działalność CNBOP-PIB była i jest związana z bezpieczeństwem pożarowym oraz jego praktycznymi potrzebami i wyzwaniami. Badania naukowe, ich wyniki, pozyskiwana wiedza i doświadczenia są natomiast w coraz większym stopniu wykorzystywane na rzecz poprawy i doskonalenia bezpieczeństwa przez wdrażanie rozwiązań w ochronie przeciwpożarowej. W tych okolicznościach chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu, na które złożą się trzy sesje zatytułowane odpowiednio: bezpieczeństwo, nauka, i praktyka. Sesje te w programie powiązano planowaną dyskusją, która sprzyjać ma formułowaniu wniosków, konkluzji i rekomendacji do aktualnych i przyszłych działań.

Konferencja odbędzie się z formie online. Dla osób zainteresowanych przewiduje się możliwość bezpośredniego udziału w wydarzeniu w siedzibie CNBOP-PIB. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Konferencja inicjuje cykl uroczystości i przedsięwzięć przewidzianych w 2022 roku w związku z obchodami 50-lecia CNBOP-PIB.

Więcej o konferencji na https://www.cnbop.pl/pl/o-centrum/aktualnosci-glowne/midzynarodowa-konferencja-naukowa-bezpieczestwo-naukapraktyka_15271

50-lat.png

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png