Legitymacje studenckie nadal pozostają ważne

30.03.2021 Kategoria: Studenci

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniulegitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich w uczelni.

legitymacja_studencka-1200x600.jpg

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png