Konferencja studencka za nami

11.01.2019 Kategoria: Erasmus

W dniu 21.12.2018 r. Koło Naukowe Młodych Pedagogów i Biuro Karier, Promocji i Współpracy PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku zorganizowały Ogólnopolską Interdyscyplinarną Studencką Konferencję Naukową „Wyzwania i możliwości dydaktyczno-wychowawcze”. Do współpracy zostali zaproszeni przedstawiciele różnych uczelni i instytucji  (m.in. PWSZ w Krośnie, Uniwersytet Rzeszowski, Biblioteka Pedagogiczna). Wymiana doświadczeń i wiedzy pozwoliła zgłębić temat wyzwań pojawiających się w dobie przemian społeczno-gospodarczych, postępującej globalizacji, umiędzynarodowienia edukacji oraz problemów współczesnego świata.

Podczas konferencji pochylono się więc nad tymi problemami analizując takie zagadnienia jak: środki i metody dydaktyczne, uczeń/student niepełnosprawny, umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego, rola systemu rodzinnego, problematyka profilaktyki społecznej czy współpraca z innymi podmiotami w kraju i za granicą.

W trakcie wydarzenia zorganizowania została specjalna sekcja poświęcona Programowi Erasmus+. W jej trakcie pracownicy i studenci sanockiej PWSZ podzielili się efektami dydaktycznymi jakie dał im udział programie (m.in. rozwinięcie: kompetencji językowych, umiejętności pracy w grupie i pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo; zaimplementowanie zagranicznych metod nauczania w Polsce).

 

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png