Konferencja Naukowa pt. „BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH – NAUKA I PRAKTYKA”.

26.04.2022 Kategoria: Konferencje

21 kwietnia 2022 roku na Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbyła się I Konferencja Naukowa pt. „BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH – NAUKA I PRAKTYKA”.

Konferencja została przeprowadzona w wersji on-line, za pośrednictwem internetowej platformy do edukacji zdalnej. Wzięło w niej udział 131 osób – naukowców i studentów – zainteresowanych sprawami zarządzania bezpieczeństwem.

Spotkanie było podzielone na trzy sesje tematyczne:
1. Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych – aspekty teoretyczne;
2. Bezpieczeństwo granic i obszarów przygranicznych;
3. Obszary przygraniczne z perspektywy bezpieczeństwa powszechnego.

Prelegenci w swoich wystąpieniach odnieśli się do zagadnień dotyczących granicy i obszarów przygranicznych. Omówili metody identyfikacji zagrożeń i wyzwań oraz przedstawili propozycje mające na celu ograniczanie ryzyka materializacji tych działań.
Założenia programowe, poczynione przy organizacji konferencji, zostały osiągnięte.

Z przekazanych organizatorom opinii naukowych autorytetów biorących udział w konferencji, wynika, że jest to inicjatywa godna kontynuacji, ciekawa i podejmująca zagadnienia istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa, przede wszystkim na obszarach przygranicznych, ale również na terenie całego regionu oraz kraju.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png