Komunikat 8/20 w sprawie organizacji zajęć

27.11.2020 Kategoria: Studenci, Uczelnia

KOMUNIKAT 8/20 Prorektora Uczelni Państwowej z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie organizacji zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Prorektor UP im. Jana Grodka w Sanoku, na podstawie Zarządzenia nr 36/20 Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

informuje, że:

§1

1) W dalszym ciągu utrzymuje się częściowo realizację zajęć w trybie stacjonarnym w Instytucie Medycznym na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne z następujących przedmiotów:
> pielęgniarstwo, studia I stopnia:
• I rok: Podstawy pielęgniarstwa (ćw.), Podstawy ratownictwa medycznego (ćw.), Anatomia (ćw.), Język migowy (ćw.);
• II rok: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (sem.), Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne (sem.), Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne (sem.), Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne (sem.).
> ratownictwo medyczne, studia I stopnia:
• I rok: Procedury ratunkowe przedszpitalne (ćw.), Podstawowe zabiegi medyczne (ćw.), Medycyna ratunkowa (ćw.), Anatomia (ćw.), Język migowy (ćw.);
• II rok: Medycyna ratunkowa (ćw.), Medyczne czynności ratunkowe (ćw.);
• III rok: Medycyna ratunkowa (ćw.), Medyczne czynności ratunkowe (ćw.), Stany nagłe w neurologii (ćw.).
2) Dopuszcza się również realizację niektórych zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu oraz Koordynatorami praktyk ze strony Instytutu Medycznego i Zakładów pracy.
3) Pozostałe zajęcia w Instytucie Medycznym nadal odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym.

§ 2

1) W Instytucie Nauk Społecznych na kierunkach: ekonomia, praca socjalna, praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane są nadal wyłącznie w trybie zdalnym.
2) W dalszym ciągu utrzymuje się częściowo realizację zajęć w trybie stacjonarnym w Instytucie Nauk Społecznych na następujących kierunkach i specjalnościach:
> pedagogika, studia I stopnia:
• II rok, specj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna: Rytmika (ćw.).
• III rok, specj. edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna: Teoretyczne i metodyczne podstawy edukacji muzycznej (ćw.), Zajęcia praktyczne w klasach 1-3.
> pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie:
• I rok: Pierwsza pomoc przedmedyczna (ćw.),
• IV rok: Pierwsza pomoc przedmedyczna (ćw.).
> przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe:
• III semestr: Pierwsza pomoc przedmedyczna (ćw.).
Pozostałe zajęcia na kierunku pedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także na studiach podyplomowych nadal odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym.
> bezpieczeństwo wewnętrzne: w dalszym ciągu wstrzymana jest realizacja przedmiotu Techniki samoobrony (II r.). Pozostałe zajęcia na tym kierunku odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym.

§ 3

1) Przywraca się częściowo realizację zajęć w trybie stacjonarnym w Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej:
> gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, studia I stopnia:
• I rok: Chemia (ćw.),
• II rok: Chemia rolna (ćw.),
• IV rok: Pracownia dyplomowa, Seminarium dyplomowe,
> gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, studia II stopnia:
• II rok: Pracownia magisterska, Seminarium.
2) Pozostałe zajęcia w Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej nadal odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym.

§ 4

1) Przywraca się częściowo realizację zajęć w trybie stacjonarnym w Instytucie Technicznym:
> mechanika i budowa maszyn, studia I stopnia:
• I rok: Fizyka (labor.), Grafika inżynierska (ćw.),
II rok: Metrologia i systemy pomiarowe (labor.), Wytrzymałość konstrukcji (labor.), Komputerowe systemy pomiarów (labor.),
• III rok: Technologia maszyn (labor.), Mechatronika (labor.),
> mechanika i budowa maszyn, studia II stopnia:
• I rok: Badania eksperymentalne materiałów (labor.).
2) Pozostałe zajęcia w Instytucie Technicznym nadal odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym.

§ 5

Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywać się będą w małych grupach z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów sanitarnych GIS. Nauczyciele akademiccy mają obowiązek sporządzania listy studentów uczestniczących w zajęciach.

§ 6

Komunikat obowiązuje od dnia 30 listopada 2020 r. do odwołania.

§ 7

Z dniem wejścia w życie niniejszego komunikatu, traci moc komunikat Prorektora UP im. J. Grodka w Sanoku z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png