"Kompetencja- Rozwój - Samorealizacja!” - kolejny projekt w PWSZ!

05.06.2019 Kategoria: Uczelnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku realizuje projekt pn.: „Kompetencja - Rozwój - Samorealizacja!”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 2 045 526,55 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku przez poszerzenie oferty Biura Karier, rozwój informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią oraz podniesienie kompetencji zarządczych i dydaktycznych kadry PWSZ.

W ramach projektu przewidziane są następując formy wsparcia:

  • Dla studentów zindywidualizowane porady zawodowe.

Indywidualne doradztwo zawodowe ma nauczyć studentów przygotować dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy, zdobywać informację o możliwości podnoszenia kompetencji i potwierdzenia kwalifikacji oraz umożliwić odnalezienie się na rynku pracy.

  • Dla pracowników:
  1. Biura Karier szkolenia podnoszące kwalifikacje wysokiej jakości świadczonych usług.
  2. Pracowników administracyjnych szkolenia i studia podyplomowe niezbędne do podniesienia kwalifikacji do efektywnego zarządzania uczelnią.
  3. Pracowników dydaktycznych, w tym pielęgniarek i ratowników medycznych szkolenia pod kątem utworzenia Centrum Symulacji Medycznej oraz pracowników Zakładu Socjalnego szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji i utworzenie tzw. Sanockiej Szkoły Superwizji.

Projekt realizowany w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2022 r.

plakat.jpg

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png