Kolejne zajęcia w ramach Akademii_CYBER.MIL

13.03.2024 Kategoria: Studenci

W dniu 8 marca w sali konferencyjnej Uczelni Państwowej w Sanoku odbył się kolejny trzeci już wykład w ramach  Akademii CYBER. MIL. Tematem spotkania była wojna informacyjna, operacje informacyjne, sposoby wywierania wpływu, przykłady operacji informacyjnych, inżynieria społeczna, socjotechnika, dezinformacja, techniki oraz przeciwdziałanie. Prowadzącym spotkanie był Pan ppor. mgr inż. Hubert Jarzębak, reprezentujący Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Kolejny wykład planowany jest w  kwietniu br. Studenci, którzy wykażą się  75% frekwencją podczas wykładów, otrzymają na zakończenie Projektu certyfikat potwierdzający udział w Projekcie, podpisany przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Edukacji i Nauki.

 Po zakończeniu całego projektu oraz zaliczeniu testu istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich: 

  1. Koncepcja projektu zakłada realizację praktyki w czasie 30 dni roboczych.  Termin realizacvji praktyk: 1.07.2024 - 9.08.2024. W tygodniu praktyka odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30.
  1. Miejsce praktyk: 8 baza lotnictwa transportowego Balice- Kraków - 5 miejsc, 35 batalion lekkiej piechoty w Sanoku - 2 miejsca

Zachęcamy do udziału w praktykach oraz kolejnych zajęciach w ramach Akademii_CYBER.MIL. 

 

 

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png