Kolejne artykuły naukowe naszych wykładowców i studentów

03.12.2019 Kategoria: Uczelnia

Nasi nauczyciele akademiccy i studenci nie próżnują poszerzając swoją wiedzę wychodzącą poza program studiów. Kolejne ich artykuły naukowe pojawiają się w czasopismach branżowych.


W numerze 3/2019 czasopisma Emergency Medical Service swoje artykuły opublikowali: mgr Dominik Gałuszka - ratownik medyczny, nauczyciel akademicki w UP im. Jana Grodka w Sanoku, doktorant w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej Katedry Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Krystian Wolanin student III roku kierunku ratownictwo medyczne Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku oraz absolwentka naszej Uczelni Magdalena Jarek.

Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, wydawanym w języku angielskim i polskim. Poprzez publikowanie wyników badań prowadzonych w dziedzinie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej stanowi forum wymiany myśli naukowej i doświadczeń. W ogłoszonym 31 lipca br. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych czasopismo Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne otrzymało 20 punktów.

W numerze 3/2019 czasopisma znajdziemy 3 artykuły osób związanych z naszą Uczelnią.


Celem pierwszego artykułu pt.: „Wiedza na temat podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u funkcjonariuszy policji i wpływ krótkiego szkolenia przypominającego na wzrost tych umiejętności” jest analiza wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy Policji z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.

Jego autorami są: mgr Dominik Gałuszka Magdalena Jarek, Angelika Poznańska, Krystian Wolanin, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Ładny – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Kolejny artykuł „Ocena przydatności pomiaru szerokości nerwów wzrokowych wraz z osłonkami przy pomocy ultrasonografii dla prognozowania występowania wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego – doniesienie wstępne” to ocena przydatności pomiaru szerokości ONSD przy pomocy USG dla prognozowania występowania wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego w czasie podejmowania medycznych czynności ratunkowych.

Celem trzeciego artykułu „Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – opis przypadku” jest opisanie postępowania ZRM w przypadku interwencji u pacjentów pediatrycznych z podejrzeniem zapalenia opon mózgowych. Praca ma przybliżyć osobom pracującym w ZRM szczególne okoliczności i objawy, na które trzeba zwrócić uwagę na etapie badania fizykalnego. Opisano także sposób postępowania w trakcie transportu do szpitala oraz zaprezentowano sposób wykorzystania USG nerwu wzrokowego do pośredniej oceny możliwości występowania wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.

Współautorem tego artykułu oprócz Dominika Gałuszki jest m.in: Robert Gałązkowski dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratrunkowego. 

Zapraszamy Państwa do lektury, a naszym wykładowcom i studentom serdecznie gratulujemy. 

Wszystkie artykuły znajdziecie Państwo na stronie http://ems.medlist.org/2019/11/25/ems-3-2019/ 

mapa_bitowa_w_beznazwy-1.jpg

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png