Informatyka - kierunek strategiczny dla rozwoju polskiej gospodarki

20.06.2024 Kategoria: Uczelnia

W dzisiejszym dynamicznym i ciągle rozwijającym się  świecie, informatyka nie tylko staje się jedną z najważniejszych dziedzin nauki, ale również otwiera wiele możliwości rozwoju zawodowego. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że to kierunek strategiczny dla rozwoju polskiej gospodarki. Od nowego roku akademickiego oferta dydaktyczna Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku została poszerzona właśnie o  kierunek „Informatyka” studia I stopnia (inżynierskie), na których kształcenie trwa 3,5 roku.

Z Rektorem Uczelni dr. hab. inż. Mateuszem Kaczmarskim, prof. UP o nowym kierunku studiów rozmawia rzecznik prasowy Uczelni Wojciech Pajestka.

008a.jpg

JM Rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku dr hab. inż. Mateusz Kaczmarski, prof. UP

Wojciech Pajestka: Panie Rektorze jaka jest największa zaleta studiów na kierunku informatyka?

Mateusz Kaczmarski: Z pewnością największą zaletą kierunku informatyka jest to, że jest on niezwkle przyszłościowy, a my jako Uczelnia posiadamy go w swojej ofercie. Warto podkreślić,  że są to studia bezpłatne. Dają one  daje szeroki pogląd na to, czym jest informatyka i programowanie – od budowy komputera i układów scalonych po programowanie i sztuczna inteligencję. Rynek pracy w dziedzinie informatyki rozwija się w bardzo szybkim tempie. Wraz z postępem technologicznym, rośnie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. IT. Dlatego cieszę się, że po długich staraniach otrzymaliśmy zgodę na prowadzenie tego kierunku, stwarzając tym samym szansę wszystkim tym, którzy swoją przyszłość wiążą właśnie z branżą IT.

WP. Uczelnia stwarza możliwość podjęcia studiów na dwóch specjalnościach|: programowanie komputerowe i informatyka przemysłowa. Dlaczego właśnie takie specjalności?

MK: Absolwenci kierunku informatyka ze specjalnością programowanie komputerowe otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, pozwalające na rozwiązywanie problemów i ich algorytmizację, a następnie efektywną implementację programową. Wszechstronne przygotowanie w zakresie różnych języków programowania oraz innych narzędzi informatycznych daje kwalifikacje do pracy w specjalistycznych firmach informatycznych. Natomiast informatyka przemysłowa pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii zarówno w zakresie systemów automatyzacji, robotyzacji analityki danych, sterowania produkcją czy też inżynierią produkcji. Absolwenci tej specjalności będą bardzo atrakcyjni na rynku pracy, ponieważ podstawowymi pracodawcami są firmy związane z nowoczesną produkcją.

str61.jpg

Budynek Instytutu Technicznego, w którym kształcić się będą studenci na kierunku informatyka 

WP: Panie Rektorze często daje się słyszeć głosy, że największą wadą studiów informatycznych jest to, że program studiów jest przestarzały i nie jest dostosowany do dynamiki rozwoju wiedzy z zakresu informatyki. Czy dostrzega Pan takie wady i jak Uczelnia będzie chciała je eliminować?

MK: Z pewnością w dynamicznie rozwijającej się branży informatycznej największym problemem jest nadążanie za technologiami jakie stawiają przed nami potrzeby dzisiejszego rynku. Nowe technologie takie jak chociażby sztuczna inteligencja otwierające przed nami wiele możliwości powodując jednak konieczność dostosowywania się do nich i ujęcia ich w programie studiów, który powinien być elastyczny. Dlatego bardzo duży nacisk oprócz zajęć teoretycznych chcemy położyć na zajęcia praktyczne poprzez współpracę ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, stwarzając studentom szansę zajęć praktycznych właśnie w tej dziedzinie. Będzie się to odbywało zarówno poprzez rozbudowany w naszej Uczelni program praktyk, ale także poprzez projekty grupowe.

WP: Co powinno zatem skłonić przyszłych studentów kierunku informatyka do wyboru właśnie Uczelni Państwowej w Sanoku?

MK: Studia w naszej Uczelni stwarzają przede wszystkim możliwości samorealizacji. Niezwykle istotnym czynnikiem przy wyborze naszej Uczelni powinna być również kwestia współpracy z lokalnymi firmami i startupami. Posiadamy w tej kwestii doświadczenie zdobyte poprzez prowadzenie innych kierunków studiów, które wypracowaliśmy poprzez współpracę z emisariuszami zewnętrznymi i środowiskiem społeczno-gospodarczym. Lokalne firmy powinny mieć istotny wpływa na kształt programu studiów, ponieważ to oni doskonale wiedzą jakich pracowników poszukują w danej branży. My jako Uczelnia stwarzamy taką możliwość. Nie bez znaczenia przy wyborze Uczelni są kwestie finansowe. Nasza Uczelnia posiada doskonale rozwinięty system stypendialny, na który składają się: stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora, a także zapomogi losowe. Wspomniane stypendia stwarzają wiele możliwości wsparcia i rozwoju naszych studentów. Nie bez znaczenia w wyborze naszej Uczelni powinien mieć fakt, że zatrudniamy doskonałą kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie w branży IT.  Ponadto doskonale wyposażone pracownie i baza edukacyjna dają obraz Uczelni kompletnej, gotowej spełnić wymagania przyszłych studentów. Nie pozostaje mi więc nic innego jak zachęcić wszystkich do podjęcia studiów w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku na kierunku informatyka.


kierunek: INFORMATYKA (S/S 26+), studia inżynierskie, 7-semestralne

ze specjalnością: programowanie komputerowe

ze specjalnością: informatyka przemysłowa

S- studia stacjonarne

S26 + - więcej https://up-sanok.edu.pl/kandydaci/studia-26 

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 15 sierpnia ( I TURA) i od 20 sierpnia do 20 września (II TURA)

Rekrutacja elektroniczna https://irk.up-sanok.edu.pl/pl/ 

html-css-collage-concept-with-person.jpg

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png