Informacja o praktykach studenckich

02.10.2023 Kategoria: Studenci

Studenci wszystkich lat, kierunków, specjalności!

1) Przypomina się o obowiązku odbywania praktyk studenckich zgodnie z planami praktyk na poszczególnych kierunkach/specjalnościach. Nieodbycie praktyk oraz niezłożenie pełnej, obowiązującej dokumentacji w wyznaczonym termine wiąże się z ich niezaliczeniem.
Oznacza to jednocześnie niezaliczenie danego semestru, roku, a tym samym brak wpisu na następny semestr, rok akademicki.

2) W roku akademickim 2023/2024 ostatecznym i nieodwołalnym terminem rozliczenia się z praktyk za semestr zimowy jest dzień 19.01.2024 r. a za semestr letni 06.09.2024 r. Pełną i obowiazującą dokumentację z praktyk należy niezwłocznie złożyć w wyżej podanym terminie ze względu na konieczność zaliczenia danego semestru/roku akademickiego u koordynatora ds. praktyk studenckich - p. 110, budynek A. 

3) podania o zaliczenie pracy w poczet praktyk wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy lub oświadczeniem o działalności gospodarczej – poświadczających, że wykonywane obowiązki służbowe są zgodne z kierunkiem studiów kieruje się do dyrektora instytutu/ kierownika zakładu i  składa przez system USOS. Ze względów organizacyjnych prosimy o składanie podań:

a) w semestrze zimowym maksymalnie do 17 listopada 2023 r.

b) w semestrze letniem do 17 maja 2024 r. 

4) Skierowania na praktykę, umowy dla nauczycieli-opiekunów praktyk w szkołach, przedszkolach oraz placówkach w których studenci odbywają praktyki, a także potrzebne dokumenty w tym zakresie w roku akademickim 2023/2024 wydawane będą:

a) w semestrze zimowym od 09.10.2023 r. 

b) w semestrze letnim od 19.02.2024 r. 

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png