Informacja dotycząca praktyk studenckich

26.04.2023 Kategoria: Studenci

Drodzy studenci,

przypominamy o składaniu podań o zaliczenie pracy w poczet praktyk wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy lub oświadczeniem o działalności gospodarczej – poświadczających, że wykonywane obowiązki służbowe są zgodne z kierunkiem studiów.

Wzory w/w dokumentów znajdują się do pobrania na stronie internetowej uczelni, podobnie jak inne informacje dotyczące praktyk studenckich: https://up-sanok.edu.pl/jednostki-uczelniane/koordynator-ds-praktyk-studenckich 

Podania o zaliczenie pracy w poczet praktyk kieruje się do dyrektora instytutu/ kierownika zakładu i  składa w sekretariatach poszczególnych instytutów.

Ze względów organizacyjnych prosimy o składanie podań w tym semestrze maksymalnie do 15 maja 2023 r.

Studentom, którzy odbywają praktykę normalnym trybem przypominany, że termin składania zaświadczeń o odbyciu praktyk mija 17 września 2023 r. (dla studentów ostatnich roczników termin mija 29 maja 2023 r.), niemniej jednak prosimy o składanie zaświadczeń zaraz po ukończeniu praktyki. Zaświadczenia składa się u koordynatora ds. praktyk studenckich – p. 110, budynek A.

Wszelkich innych informacji nt. praktyk studenckich udziela koordynator ds. praktyk studenckich: p. 110 budynek A, e-mail: kwiech@up-sanok.edu.pl ,  tel. 13 46 55 947.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png