Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

03.10.2017 Kategoria: Uczelnia

2 października w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku br. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji społeczności akademickiej i słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu III Wieku w Kościele Przemienienia Pańskiego - gdzie homilię wygłosił kapelan uczelni ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa - a następnie przeniosła się do auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego. 

 

Uroczystość, w której udział wzięli rektorzy i delegaci szkół wyższych, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, duchowni, reprezentanci środowisk lokalnych, biznesu oraz studenci pierwszego roku, tradycyjnie rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego i pieśni "Gaude Mater Polonia". Zgromadzonych licznie gości przywitała JM Rektor dr Elżbieta Cipora. W swoim wystąpieniu podkreślała, że uczelnia sanocka, choć niewielka - obecnie uczy się tu 1300 studentów - stale dynamicznie rozwija się i dostosowuje profil kształcenia do potrzeb rynku pracy. - Cieszymy się dużym zainteresowaniem kandydatów - mówiła. - PWSZ w Sanoku jest lubiana przez studentów  i pracowników, dobrze oceniana przez pracodawców. Pomimo niżu demograficznego nabór na studia w tym roku był bardzo dobry, porównywalny z ubiegłorocznym.

Pani Rektor podkreśliła także fakt, że ofertę kształcenia na bieżąco dostosowuje się tu do potrzeb regionu i lokalnego rynku pracy. - Ważna jest dla nas współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie taka, z której rodzą się nowe projekty dydaktyczne. 

Studentom PWSZ, zwłaszcza studentom I roku, JM Rektor życzyła pasji w studiowaniu, odwagi w wyznaczaniu sobie życiowych celów i wytrwałości w ich realizacji. Trzykrotne uderzenie berłem rektorskim zainaugurowało nowy rok akademicki 2017/2018.

Uroczystą immartykulację rozpoczęło odśpiewanie "Gaudeamus Igitur". Akt ślubowania odczytała Prorektor ds. Rozwoju i Nauki dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, natomiast przyjęcia reprezentantów młodzieży w poczet studentów PWSZ w Sanoku dokonała Rektor dr Elżbieta Cipora. 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów ukończenia studiów pierwszym absolwentom studiów magisterskich na kierunku praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania, po czym rozpoczęły się przemówienia zaproszonych gości.

Poseł na Sejm RP Piotr Uruski w swoim wystąpieniu podkreślił znakomitą współpracę uczelni ze środowiskiem: - Widziałem, jak ta uczelnia powstawała, wiem, że przechodziła ona trudne chwile, ale tym bardziej jest mi miło być z wami i widzieć, jak pięknie się rozwija. Wiem, że to nie jest łatwe i nisko chylę czoła przed Panią Rektor, przed Senatem, bo jest to owocem wielkiej, wspaniałej współpracy – z samorządowcami, z parlamentarzystami, z państwem, którzy tu dziś jesteście i reprezentujecie te wszystkie zacne instytucje.

Radosnego studiowania życzył studentom burmistrz Sanoka Tadeusz Pióro. - Dzięki wytężonej pracy i osobowości JM Rektor Elżbiety Cipory sanocka szkoła na nowo staje się ważnym punktem na mapie regionu, a z każdym rokiem przybiera blasku  i świetności - powiedział między innymi, przypominając, że "szkoła nie powstała dlatego, że powołała ją Rada Ministrów, nie otworzyła jej, jako filii, jakaś starsza uczelnia, nie utworzył bogaty mecenas. Sanocka uczelnia działa i istnieje dlatego, że pragnęła tego sanocka społeczność. Dlatego że walczyły o nią lokalne środowiska intelektualne, dlatego że miejscowa inteligencja wespół z ludźmi nauki pochodzącymi z Sanoka czyniła starania, a wręcz walczyła o to, by miasto wybitnego humanisty, Grzegorza z Sanoka, posiadało własną szkołę wyższą, umożliwiającą rozwój intelektualny młodzieży z lokalnego środowiska. 

Wicestarosta sanocki, Wacław Krawczyk, podkreślił ogromne starania władz uczelni w pozyskiwaniu środków na rozbudowę i unowocześnianie istniejącej bazy dydaktycznej. Z rąk przedstawicieli Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, którego wicestarosta jest prezesem, Rektor Elżbieta Cipora przyjęła odznakę Zasłużony dla Sanoka i Ziemi Sanockiej. 

Słowami Donalda Trumpa wypowiedzianymi podczas jego niedawnej wizyty w Polsce: "Czy Europa ma wolę, by przerwać?" -  rozpoczął swój wykład inauguracyjny „Wartości chrześcijańskie w cywilizacji europejskiej” ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa. Poszukując odpowiedzi na to pytanie, swoje wystąpienie podsumował następująco: - Przetrwa, jeżeli wróci do swoich wartości. Jeśli nie, zostaną one wymienione na inne.

Ostatnim punktem programu był występ wykładowców i studentów PWSZ Zakładu Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej pod kierownictwem dr Elżbiety Przystasz – kierownika zakładu. 

Należy wspomnieć, iż razem ze studentami rok akademicki zainaugurowali także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który - jak powiedziała Rektor PWSZ dr Elżbieta Cipora - na stałe wpisał się w struktury sanockiej uczelni.
Ale poniedziałkowa uroczystość to nie koniec spotkań inauguracyjnych w nowym roku akademickim. 7 października po raz drugi swoją działalność rozpocznie Akademia Małego Żaka. Zajęcia - dostosowane do wieku dzieci i zachęcające je do poznawania świata nauki - cieszą się ogromnym zainteresowaniem. I kto wie - może wśród najmłodszych znajdują się już przyszli studenci sanockiej uczelni? 

 
Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie zobaczyć można zdjęcia z uroczystej inauguracji roku akademickiego: http://www.pwsz-sanok.edu.pl/galeria/art82.html

 

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png