I Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych-nauka i praktyka"

31.03.2022 Kategoria: Konferencje

konfabw.png

Link do konferencji https://up-sanok.edu.pl/bezpieczenstwo 

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.office.com/r/fn1tVmAQtR 

Link do Konferencji – Spotkanie w MS Teams 

ORGANIZATOR:
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku wraz z partnerami

PARTNERZY:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
 • Sudecki Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący:
dr Bogusława SEBASTIANKA - Kierownik ZakładU Bezpieczeństwa Wewnętrznego UP w Sanoku


Członkowie:

 • dr Piotr Frączek, Dyrektor INS UP Sanok
 • prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI, AWSB, SGSP
 • dr hab. Aleksander BABIŃSKI, prof. WSPol
 • dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI, prof. AWSB Dąbrowa Górnicza
 • dr hab. Janusz FALECKI, prof. UP
 • dr hab. Marcin JURGILEWICZ, prof. PRz
 • dr hab. Robert LIPELT, UP Sanok
 • dr hab. Paweł LUBIEWSKI, prof. WSPol
 • Doctor Sc. D. Roman RATUSHNYI
 • dr hab. inż. Stanisław J. RYSZ, prof. UP Sanok
 • dr hab. Robert SOCHA, prof. AWSB Dąbrowa Górnicza
 • dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. SGSP Warszawa
 • dr inż. Magdalena GIKIEWICZ, SGSP Warszawa
 • Robert GWARDYŃSKI, DSW Wrocław
 • dr Krzysztof JUSTYŃSKI, KWP Katowice
 • dr Rafał KACHAŃCZYK, KWP Opole
 • dr Paweł KACZMARCZYK, MUP Płock
 • dr inż. Bogusław KOGUT, AWSB Dąbrowa Górnicza
 • dr inż. Bogdan KOŁCZ, UP Sanok
 • dr Adam KONIECZNY, KG PSP
 • dr Magdalena MATERNIAK, UP Sanok
 • dr Ryszard OLESZKOWICZ, UP Sanok
 • dr inż. Radosław RADKOWSKI, KP PSP Pszczyna
 • dr Piotr SOWIZDRANIUK, SA-PSP Kraków
 • dr Artur SZELA, MWSD Wrocław
 • dr inż. Jacek ZBOINA, CNBOP-PIB Józefów
 • dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI, SGSP Warszawa
 • dr Piotr ZALEWSKI, UJK Kielce
 • dr inż. Jan ZIOBRO UP Sanok

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr Bogusława SEBASTIANKA
 • dr inż. Jan ZIOBRO UP Sanok
 • dr Magdalena MATERNIAK, UP Sanok
 • dr Ryszard OLESZKOWICZ, UP Sanok
 • dr inż. Bogdan KOŁCZ, UP Sanok
 • mgr Marcin Stach, UP Sanok

CEL KONFERENCJI:
Tworzenie i doskonalenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli świata nauki i praktyków oraz wywołanie dyskusji nad aktualnymi problemami polskiej polityki bezpieczeństwa w rejonie przygranicznym, identyfikację najważniejszych wyzwań przed nią stojących oraz instrumentów i narzędzi, za pomocą których możliwe będzie skuteczne wykorzystywanie szans oraz zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo przygranicza.

ZAKRES TEMATYCZNY:
Podczas konferencji pragniemy zastanawiać się nad ważnymi pytaniami dotyczącymi wielowymiarowości bezpieczeństwa państwa, diagnozowanego i prognozowanego z perspektywy istniejących granic międzypaństwowych oraz możliwości jego kształtowania w obszarach do nich przyległych, w szczególności skupiając się na:

 • identyfikacji zagrożeń w przedmiotowym zakresie z uwagi na permanentnie zachodzące zmiany w socjosferze, technosferze i biosferze.
 • diagnozie aktualnych krajowych uwarunkowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych w kontekście bezpieczeństwa państw ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych.
 • ukazaniu roli i możliwości międzynarodowej współpracy w kształtowaniu bezpieczeństwa państw w obszarach przygranicznych i na całych ich terytoriach.
 • diagnozie wewnętrznej współpracy i współdziałaniu administracji publicznej i podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa w państwie, w tym w obszarach przygranicznych.

TERMIN:
21 kwietnia 2022 r. w g. 9.00-16.00 (w zależności od liczby zgłoszonych prelegentów)

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONFERENCJI:
Zdalnie przy wykorzystaniu platformy MS Teams

KOSZT UCZESTNICTWA
Bezpłatnie z uwagi na zdalny sposób przeprowadzenia konferencji

PUBLIKACJA
Monografia wydana przez Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku

CERTYFIKAT

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat potwierdzający udział.

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png