I Bieszczadzkie Forum Audytu

21.11.2022 Kategoria: Uczelnia

Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW), Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW), Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji ACFE Poland Chapter # 183, zapraszają do udziału w I Bieszczadzkim Forum Audytu. 

Forum które odbędzie się 29 listopada 2022 roku o godzinie 9:00 w Auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21 w formie stacjonarnej w ramach spotkań członków i sympatyków CAKW z cyku Bezpieczeństwo informacji.

Forum zostało objęte patronatem honorowym przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli nauki, przedsiębiorstw, administracji publicznej, organizacji rządowych i samorządowych, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, itp., zarówno pełniących obowiązki audytorów, przedstawicieli kadry zarządzającej, jak i osoby zainteresowane problematyką audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych i audytu bezpieczeństwa.

Członkowie Rady Naukowej Wydarzenia:

 • prof. dr hab. inż. Jan Posobiec
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
 • prof. dr hab. Aleksander Witosz
 • dr hab. Elżbieta Cipora, prof. ucz.
 • dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ
 • dr hab. inż. Konrad Malasiewicz
 • dr hab. inż. Stanisław Rysz, prof. ucz.
 • dr inż. Mateusz Kaczmarski
 • dr Marek Cierpiał – Wolan
 • dr Stanisław Hady-Głowiak
 • dr Krzysztof Hus
 • dr Ewa Janik
 • dr Katarzyna Kruczek
 • dr Anna Miarecka
 • dr Alina Walenia
 • dr Małgorzata Wilczyńska
 • mgr Robert Płaziak

Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie formularza online https://tiny.pl/wdh4l 

Dodatkowo, dla chętnych osób:

Za udział w spotkaniu można uzyskać 5 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista,163.html. Walne zgromadzenie członków CAKW postanowiło ustalić składkę zadaniową, a zarząd CAKW ustalił składkę na pokrycie kosztów udziału w spotkaniu stowarzyszenia na 30 zł od osoby, która chce uzyskać zaświadczenie o udziale i przyznanych punktach, przy czym z opłaty zwolnieni są członkowie CAKW z opłaconą składką członkowską za bieżący rok, absolwenci Uczelni z poprzedniego roku akademickiego i osoby przyjęte na studia w bieżącym roku. Wpłaty za udział prosimy wpłacać na rachunek CAKW nr 49 1750 0012 0000 0000 3441 9477.

Informujemy, iż CAKW gromadzi dane osobowe w celu organizacji forum audytu i wystawienia zaświadczenia o udziale w forum. Zarchiwizowane danych osobowych uczestnika imię i nazwisko oraz e-mail będą przechowywane bezterminowo. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub zmiany formy Konferencji, w tym informacji określonych w programie z przyczyn niezależnych od organizatorów.

forumaudytu.jpg

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png