Historyczne wydarzenie w sanockiej Uczelni

06.06.2022 Kategoria: Uczelnia

Trzeciego czerwca w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbyło się uroczyste, historyczne posiedzenie Senatu Uczelni podczas którego prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela otrzymał najwyższą godność akademicką tytuł Doktora Honoris Causa Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Odbyła się także uroczystość niezwykle doniosła dla studentów kierunku pielęgniarstwo - Symbolika Zawodu Pielęgniarki i Pielęgniarza, która na trwałe wpisała się w życie Uczelni, jako istotny element kształcenia studentów kierunku pielęgniarstwo.

Wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru Uczelni i odśpiewania hymnu państwowego w wykonaniu chóru uczelnianego pod dyrekcją dr Moniki Brewczak. Zebranych powitał Rektor Uczelni dr inż. Mateusz Kaczmarski, który w swoim wystąpieniu przedstawił Uchwałę Senatu Uczelni o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa, jej założenia i zasady nadawania godności.

W Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku tytuł Doktora Honoris Causa jest najwyższą godnością nadawaną przez Senat Uczelni. Może być nadany wyłącznie osobom spoza wspólnoty Uczelni posiadającym uznany dorobek naukowy - tytuł profesora zwyczajnego oraz znaczące osiągnięcia społeczne lub gospodarcze - przedstawił

Podkreślił również znaczenie zawodu pielęgniarki i pielęgniarza, jako zawodu o istotnym znaczeniu społecznym.

Zawód pielęgniarki i pielęgniarza wymaga profesjonalizmu, szerokiej wiedzy medycznej, a w pracy z chorymi i cierpiącymi pacjentami istotna jest empatia i cierpliwość. W naszej Uczelni, oprócz przygotowania teoretycznego i praktycznego do pełnienia tego niezwykle ważnego i potrzebnego nam wszystkim zawodu, szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie odpowiednich postaw - mówił Rektor 

img_7998.jpg

Następnie głos zabrali recenzenci w postępowaniu o nadanie tytuł Doktora Honoris Causa Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku prof. dr hab. n. med. Witold Rongies oraz dr hab. m. med. i n. o zdr. Wojciech Roczniak, prof. ucz. Laudację w postępowaniu o nadanie tytuł Doktora Honoris Causa wygłosiła promotor dr. hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora, prof. ucz., przedstawiając osiągnięcia i dokonania profesora Ireneusz Koteli.

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela to wybitny naukowiec i lekarz związany zawodowo i naukowo z sanockim Szpitalem i Uczelnią Państwową im. Jana Grodka w Sanoku. Działalność Pana Profesora w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu zaowocowała licznymi zastosowaniami w praktyce klinicznej. Wśród najcenniejszych jest wprowadzenie i rozwinięcie w Polsce nowoczesnych technik związanych z zastosowaniem innowacyjnych biomateriałów, opracowanie diagnostyki i metod leczenia zmian zwyrodnieniowych dużych stawów, zwłaszcza kolanowego oraz wdrożenie standardów leczenia chorych z hemofilią poddanych endoprotezoplastyce. Od roku 2012 prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela regularnie konsultuje i leczy osoby mieszkające w Sanoku i okolicach, wykonując endoprotezoplastykę stawów biodrowych i kolanowych. Dotychczas przeprowadził w sanockim Szpitalu wiele takich operacji argumentowała promotor.

img_8045.jpg

W swoim wykładzie Doktor Honoris Causa Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, przedstawił swoją drogę życiową związaną z zawodem lekarza, od momentu ukończenia studiów. Podziękował również wszystkim zaangażowanym w postępowaniu o nadanie godności i tytułu jaki otrzymał.

Pierwszą część wydarzenia zakończył wytęp dr Moniki Brewczak – nauczyciela akademickiego Uczelni, która wykonała utwór Por Ti Sere.

W drugiej części zebrani goście uczestniczyli w Symbolice Zawodu Pielęgniarki i Pielęgniarza tzw. „czepkowaniu”. Ważną rolę w procesie kształcenia i wychowania przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy odgrywa tradycja. Elementem identyfikacji pielęgniarki są symbole zawodowe: czepek pielęgniarski, mundur pielęgniarski, hymn pielęgniarski oraz lampka oliwna. Czepek i lampka oliwna zostały uroczyście wniesione przez reprezentantów II i III roku kierunku pielęgniarstwo Annę Hnatyk i Wiktorię Krajewską. Przyjęcie gotowości studentów do symboliki zawodu odebrała dr Izabela Gąska – dyrektor Instytutu Medycznego. Następnie z rąk nauczycieli akademickich studenci II i III roku otrzymali symboliczne czepki pielęgniarskie oraz  złożyli uroczyste ślubowanie. Przyjęcie symboli zawodu zakończyło się odśpiewaniem „Hymnu Pielęgniarek”.

img_8070.jpg

Posiedzenie Senatu, które zapiszę się w historii Uczelni, zakończyło się występem Weroniki Janas uczennicy II LO w Sanoku.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png