Dzień otwartych szans

03.04.2023 Kategoria: Uczelnia

Ponad 800 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z Sanoka, Leska, Ustrzyk Dolnych, Brzozowa, Nowosielec i Rymanowa wzięło udział w Dniu Otwartym Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Dzień Otwarty był okazją do zaprezentowania młodzieży wszystkich Instytutów i kierunków studiów oraz doskonałej bazy dydaktycznej jaką do zaoferowania przyszłym studentom ma sanocka Alma Mater.

1.jpg

Dzień Otwarty dawał szansę porozmawiania z nauczycielami akademickimi oraz studentami poszczególnych kierunków na temat szans i możliwości jakie daje podjęcie studiów  właśnie w Sanoku. Tego typu wydarzenie było także okazją do budowania pozytywnego wizerunku i marki uczelni w lokalnym środowisku. Z okazji Dnia Otwartego organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Oprócz zapoznania młodzieży z kierunkami studiów, swoimi działaniami przyszłych studentów starały się zainteresować Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy, Dział Toku Studiów, oferujący niezwykle bogatą gamę stypendiów oraz Samorząd Studencki, którzy wspólnie ze studentkami przebywającymi w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+, pokazał jak łatwo w ramach studiów podjąć naukę w innym kraju europejskim. W przerwach młodzież mogła napić się aromatycznej kawy, czy nagrać filmik na fotobudce360.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał rektor dr inż. Mateusz Kaczmarski, który witając zebranych mówił:

„Dla Uczelni to dzień szczególny. Dzień podczas którego chcemy zainteresować młodzież z Sanoka oraz ościennych powiatów z naszą bogatą ofertą edukacyjną. Chcemy pokazać, że kształcimy praktycznie, co jest tak niezwykle istotne przy wejściu ma rynek pracy po zakończeniu studiów. Taka polityka wynika nie tylko z oczekiwań studentów ale również ze strategii rozwoju, w której określono iż misją  Uczelni jest wspieranie rozwoju regionu poprzez udział w kształtowaniu jego polityki gospodarczej i zdrowotnej, a także otwarcie dla lokalnej społeczności nowych możliwości jakie niesie ze sobą wykształcenie”.

 4c.jpg


Również rolę Uczelni jako istotnego czynnika miastotwórczego podkreślał burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski, argumentując:

„Jestem bardzo szczęśliwy, że samorząd miasta oraz Uczelnia Państwowa ściśle współpracują nie tylko na polu edukacyjnym, ale przede wszystkim realizując projekty jednoczące młodzież nie tylko z Sanoka, ale także z całego regionu. Przykładem takiego projektu jest Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA, mający na celu popularyzację i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Dla miasta niezwykle istotna jest współpraca z Uczelnią przy organizacji Sanockiego Forum Gospodarczego, będącego swoistą klamrą łączącą środowisko naukowe z przedsiębiorcami z Sanoka i okolic”.

W podobnym tonie wypowiadał się wicestarosta sanocki Janusz Cecuła, zwracając uwagę na fakt wspaniałej atmosfery panującej w Uczelni oraz tym, że jest ona nie tylko miejscem w którym studenci zdobywają wykształcenie, ale także miejscem organizacji wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych, czy naukowych, w których udział biorą mieszkańcy Powiatu Sanockiego i całego regionu.

5.jpg

W uroczystym otwarciu oprócz młodzieży, studentów, wykładowców, wzięli udział dyrektorzy wszystkich szkół ponadpodstawowych, których młodzież uczestniczyła w wydarzeniu. Nie zabrakło także wspomnianych władz miasta i powiatu oraz przedstawicieli firm i instytucji z którymi Uczelnia ściśle współpracuje. Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in.: Ingrida Kepalaite, która w ramach programu Erasmus+ przyjechała z Utenos kolegija na Litwie, Krzysztof Jarosz - Prezes Zarządu SPGK Sp. z o.o., b  z Firmy HERB Sp. z o.o., Marcin Krowiak - dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, dr Jarosław Serafin - dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, Beata Pieszczoch - dyrektor Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku, Piotr Czerwiński - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku, Tomasz Masłowski - zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Brzozów, Remigiusz Śnieżek – członek zarządu ds. operacyjnych Autosan Sp. z o.o., Jarosław Adamczuk - zastępca  dyrektora ds. rachunkowości - Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, Bolesław Wolanin - właściciel Przedsiębiorstwa Turystyczno-Handlowego AVANTI, Janusz Pietrzkiewicz - dyrektor Firmy TESTMER.

W imieniu całej wspólnoty akademickiej dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Dnia Otwartego: nauczycielom akademickim, studentom opiekujących się grupami, studentom na stoiskach oraz wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę sprawiając, że ten dzień był naprawdę udany.

Pomimo, że Dzień Otwarty przechodzi do historii, przed pracownikami Uczelni niezwykle pracowity okres wyjazdów promocyjnych, spotkań z kandydatami, podczas których będą starali się zainteresować wszystkich  niezwykle bogatą ofertą Uczelni oraz zachęcić ich do podjęcia studiów w Sanoku. 

 Fot. Uczelnia w Sanoku, Powiat Sanocki, Burmistrz Miasta Sanoka 

 

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png