Czy warto studiować historię pracy socjalnej - i jak to czynić ? - wykład profesora Frysztackiego

25.05.2022 Kategoria: Konferencje, Uczelnia

W piątek 20.05.2022 r. w Sali Senackiej Uczelni miał miejsce wykład Prof. dr. hab. Krzysztofa Frysztackiego - wybitnego socjologa, specjalistę w dziedzinie pracy socjalnej i twórcę pracy socjalnej w Polsce zatytułowany: "Dlaczego warto studiować historię pracy socjalnej - i jak to czynić ?". Profesor Frysztacki to profesor zwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, związany z Zakładem Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii tej uczelni.  W 1995 r. był jednym z założycieli Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa. Socjologicznego i jej pierwszym przewodniczącym do roku 2002. Profesor wielokrotnie prowadził badania i wykładał także na innych uczelniach w kraju i za granicą, w szczególności w USA m.in. w School of Social Work w Columbia University w Nowym Jorku. W wykładzie wzięła udział bardzo liczna grupa studentów, w liczbie ok.80 osób, przede wszystkim z pracy socjalnej, ale także z innych kierunków m.in. pedagogiki. Swoją obecnością spotkanie z Profesorem Frysztackim zaszczycili Pan Rektor Mateusz Kaczmarski oraz Pani Prorektor Elżbieta Cipora. Organizatorem spotkania był Instytut Nauk Społecznych, w szczególności dyrektor dr Piotr Frączek oraz pracownicy dr Jolanta Karolczuk, mgr Ewelina Kleszcz-Ciupka oraz dr Maciej Drwięga.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png