„Cyberzagrożenia – teraźniejszość i przyszłość – bezpieczeństwo nie tylko dzieci i młodzieży”

08.03.2019 Kategoria: Konferencje

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jan Grodka nie po raz pierwszy była miejscem konferencji przybliżającej zagrożenia związane z użytkowaniem nowoczesnych technologii. Tym razem w dniu 04 marca 2019r w auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego sanockiej uczelni miała miejsce konferencja, której organizatorem był Instytut Społeczno-Artystyczny a tematem przewodnim konferencji były: „Cyberzagrożenia – teraźniejszość i przyszłość – bezpieczeństwo nie tylko dzieci i młodzieży”

Konferencja przeznaczona była dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkól podstawowychi średnich powiatów sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego. Celem konferencji było poszerzenie praktycznych wiadomości z zakresu szeroko pojmowanych zagrożeń z jakimi można spotkać się korzystając z internetu. Wśród wystąpień nie zabrakło też tematu związanego z zagrożeniami dla dzieci i młodzieży, jakie niosą ze sobą substancje psychoaktywne.

W tegorocznej edycji prelegentami konferencji byli:

podinsp. Piotr Szymański – Naczelnik Wydziału dw z Cyberprzestepczością KWP w Rzeszowie, który w swoim wystąpieniu przedstawił zidentyfikowane zagrożenia istniejące w sieci na jakie narażone są dzieci i młodzież oraz podpowiedział o możliwych sposobach ich eliminowania. 

Jakub Pepłoński -  Allegro.pl, który omówił występujące niebezpieczeństwa i sposoby ich eliminowania podczas transakcji dokonywanych na portalu Allegro.pl.

Marek Stawarczyk – biegły sądowy Sądu Okręgowego w Krośnie z zakresu informatyki śledczej, który w trakcie swojego wystąpienia poruszył temat wybranych aspektów social mediów czyli human fabric.

Grzegorz Matyniak – biegły sądowy Sądu Okręgowego w Krośnie z zakresu informatyki śledczej, nauczyciel akademicki PWSZ w Sanoku, animator kilkunastu już konferencji związanych z cyberzagrożeniami, jakie miały miejsce na sanockiej uczelni. Przedstawiony przez niego wykład zawierający również elementy techniczne wskazywał na występujące, zidentyfikowane zagrożenia związane z różnego rodzaju formami phishingu i istniejącymi sposobami ich wykrywania.

asp. Izabela Rowińska-Ciępiel – Komenda Powiatowa Policji w Sanoku – przedstawiła sposoby współpracy między Policją a szkołami w zakresie reagowania i zwalczania zagrożeń, jakie niosą ze sobą dostępne na rynku substancje psychoaktywne. Ponadto zaprezentowała walizkę profilaktyczną zawierającą atrapy środków odurzających i uzależniających oraz przedmioty służące do używania tych niebezpiecznych substancji. Z tego rodzaju używki i przedmioty niejednokrotnie mogą znajdować się w posiadaniu uczniów przebywających na terenie szkoły a niejednokrotnie ich wygląd z pozoru sugerować może, że są to niewinne zabawki lub młodzieżowe gadżety, gdzie w rzeczywistości ich przeznaczenie jest zgoła inne.

Należy stwierdzić, że niektóre ze szkół do których wystosowano zaproszenia po raz kolejny nie wykazały zainteresowania tematem, ale być może w tych placówkach zagrożenia, o jakich była mowa na tegorocznej konferencji nie występują.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png