Bo ludzi dobrej woli jest więcej…

21.04.2020 Kategoria: Uczelnia

Po druku przyłbic, których nasi dzielni drukarze wyprodukowali do tej pory około 1000, przyszedł czas na druk adapterów do zakupionych masek pełnotwarzowych do nurkowania, zapewniającym pracownikom służby zdrowia maksymalne bezpieczeństwo w walce z koronawirusem.

Zakup masek możliwy był dzięki wsparciu i wielkiej hojności Sanoczan, którzy wpłacali i cały czas wpłacają pieniądze na akację „HIPOKRATES - środki ochrony dla Ratowników, Pielęgniarek i Lekarzy w Sanoku” zorganizowaną przez rodziców i uczniów Klasy 4b ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku koordynowaną przez Pana Wacław Bojarskiego oraz dzięki akacji „Zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego i Szpitala w Sanoku”, koordynowanej przez Pana Damiana Biskupa. Łącznie zakupionych zostało 29 masek oraz 50 filtrów bakteryjno-wirusowych na sumę ponad 4000 zł.

O zagadnieniach technicznych oraz o trudnościach jakie napotkali drukarze w trakcie druku, opowiada związany od początku z akcją drukowania przyłbic Krzysztof Chabko pracujący na co dzień w Zespole R&D Dywizji Motoryzacji w SANOK RUBBER COMPANY, gdzie zajmuje się tematyką badawczo-rozwojową:

Adaptery zostały wykonane z wykorzystaniem filamentu typu PET-G, który ze względu na dobre właściwości mechaniczne oraz odporność na większość środków dezynfekcyjnych jest obecnie najbardziej spopularyzowany materiałem do tego typu zastosowań. Trudnością okazał się dobór odpowiednich modeli pasujących do zakupionych masek pełnotwarzowych do nurkowania. Te najbardziej rozpowszechnione i dostępne w sieci, okazały się niekompatybilne, w związku z czym konieczne było zaprojektowanie dwóch całkowicie nowych modeli adapterów z uwzględnieniem uzyskania maksymalnego poziomu szczelności na połączeniach z filtrem i maską oraz charakterystyki technologii druku FDM. Po kilku próbnych wydrukach i przymiarkach prototyp trafił wraz z maską do jednego z ratowników BPR, który pozytywnie ocenił funkcjonalność i ergonomie maski, która dzięki adapterowi umożliwiała oddychanie przez filtry bakteryjno-wirusowe. Druk pojedynczego egzemplarza adaptera trwał ok 3 godzin, ale dzięki zaangażowaniu kilku drukarzy, w ciągu paru dni udało się przygotować niezbędną ilość adapterów i przekazać do BPR.

Warto podkreślić, że w akcję drukowania przyłbic, a teraz także adapterów zaangażowali się wykładowcy i studenci Instytutu Technicznego kierunku mechanika i budowa maszyn: dr inż. Jan Ziobro,  Kamil Kiszka i Mirosław Patulak.

Kamil Kiszka student pierwszego roku studiów magisterskich, na co dzień specjalista ds projektów automatyki w Pass Polska tak opowiada o akcji: 

Instytut techniczny od początku włączył się do międzynarodowej akcji wsparcia służb ratowniczych przez wykorzystanie potencjału drukarek 3D dostępnych zarówno na wyposażeniu UP Sanok, jak i przede wszystkich tych dostępnych prywatnie. Kilkadziesiąt osób od początku pandemii wykorzystując własny sprzęt drukuje przyłbice i adaptery dla filtrów do masek. Wspólnie z ratownikami zaprojektowano i dostosowano szczelne i bezpieczne w użyciu adaptery które mogą być używane nie tylko dla ochrony ratowników, ale i dla osób zakażonych koronawirusem. Dzięki temu że ich konstrukcja zapewnia filtrowanie zarówno powietrza wdychanego jak i wydychanego stanowią w połączeniu z maskami zakrywającymi całą twarz doskonałą ochronę. Ponadto adaptery mogą być dezynfekowane co pozwala na wielokrotne użycie.

Przekazanie masek dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w obecności reprezentujących zbiórki, przedstawicieli drukarzy oraz dyrekcji i ratowników pogotowia odbyło się 20 kwietnia. Wierzymy, że przekazany sprzęty w znaczymy stopniu poprawi bezpieczeństwo pracowników pogotowia codziennie narażających swoje zdrowie i życie.

Jak podkreśla koordynujący akcję drukowania przyłbic Wojciech Pajestka rzecznik prasowy Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku wszelka pomoc dla osób walczących z wirusem na pierwszej linii frontu byłaby niemożliwa gdyby nie hojność ludzi dobrego serca wpłacających pieniądze na „zrzutki” oraz dzięki ciężkiej pracy drukarzy 3D, którzy już od ponad 3 tygodni dniami i nocami eksploatują swoje drukarki, aby dać innym poczucie bezpieczeństwa. Chylimy przed Wami czoło i serdecznie po raz kolejny dziękujemy – podkreśla.

Wpłat na zakup środków ochronnych dla ratowników i pracowników szpitala cały czas można dokonywać na:

Nasze drukarskie Anioły
Drukujemy dla Medyków
Delta-CAD
Krzysztof Chabko
Jan Ziobro
Agnieszka Jessup
Sam Jessup
Tobiasz Burczyk
Grzegorz Jędrys
Jan Orłowski
Kamil Kiszka
Katarzyna Kasia
Zbigniew Furdak
Tomasz Florczak
Marcin Piszko
Mirosław Patulak
Rafał Wronowski
Paweł Ogrodnik
Lesław Leśniak
Arkadiusz Franczak
Damian Biskup

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png