Akademia Małego Żaka powraca:)

09.10.2017 Kategoria: Uczelnia

W sobotę, 7 października br., w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku zainaugurowaliśmy drugi rok akademicki Akademii Małego Żaka - dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, odśpiewano Gaudeamus igitur, a kilkudziesięciu zaprzysiężonym studentom wręczono prawdziwe imienne indeksy.

Po uroczystości grupa żaków podzielona na młodszą i starszą wzięła udział w ćwiczeniach pod kierunkiem wykładowców PWSZ z Instytutu Medycznego. Dzieci z grupy młodszej podczas zajęć prowadzonych przez mgr Monikę Kijowską dowiadywały się o wszystkim, co związane ze zmysłem wzroku, natomiast starsi, z ratownikiem medycznym mgr. Wojciechem Rogozem, zdawali egzaminy z pierwszej pomocy – czyli posługując się fachowym sprzętem i odpowiednim do tego celu fantomem, uczyli się zasad reanimacji.  

W trakcie roku akademickiego nasi najmłodsi żacy zdobywać będą jeszcze wiedzę z zakresu fizyki, muzyki, przyrody, wolontariatu, ekonomii czy pracy w telewizji w pozostałych instytutach i zakładach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku: w Instytucie Społeczno-Artystycznym, Technicznym i Gospodarki Rolnej i Leśnej.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png