Studia – praca – pieniądze? Tylko w PWSZ!

21.09.2017 Kategoria: Uczelnia

Jeżeli chcesz zdobyć zawód już w trakcie studiów, uczęszczając na praktyki w przedsiębiorstwach, które w przyszłości mogą stać się Twoim miejscem pracy, a dodatkowo otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w wysokości ponad 2 tys. zł. netto, nie powinieneś mieć wątpliwości, gdzie podjąć studia.

Zostając studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku i zgłaszając się do udziału w projekcie „Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, stajesz się stażystą w wybranej – odpowiedniej do kierunku Twoich studiów – firmie, odbywasz tam praktykę zawodową, za którą otrzymujesz wynagrodzenie, a po ukończeniu studiów, lub nawet w ich trakcie, możesz w niej podjąć zatrudnienie. Mamy już pierwszych absolwentów, których praktyka w ramach projektu zakończyła się pracą w wyuczonym zawodzie w miejscu odbywania praktyk (o ich doświadczeniach niebawem).

Ale to nie wszystko – uczelnia realizuje ponadto dwa inne, związane z udoskonalaniem jakości kształcenia projekty. W roku akademickim 2016/17 czterdziestu czterech studentów I roku Pielęgniarstwa objął „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku”.  W okresie wakacyjnym zrealizowali oni płatne praktyki zawodowe w Szpitalach w Sanoku, Brzozowie oraz Lesku. Od października 50% najlepszych z nich objętych zostanie również programem stypendialnym - przez 9 miesięcy będą otrzymywali 660 zł miesięcznie. W programie studiów pielęgniarskich znajdzie się też dodatkowy przedmiot pn. „Edukacja w zakresie samoopieki w żywieniu enteralnym” w całości opłacany z projektu. Warto zaznaczyć, że studentom objętym projektem, oprócz wynagrodzeń za odbywaną praktykę, zwraca się też koszty dojazdu do miejsca odbywania praktyki.

Uczelnia realizuje także projekt „Kształcimy zawodowców”, w ramach którego na kierunku Mechanika i budowa maszyn zorganizowano warsztaty „HyperWorks – podstawy użytkowania”. Program warsztatów uwzględniał wiele specjalistycznych zagadnień, m.in.: pracę ze środowiskiem HyperMesh , geometrię 2D i 3D, siatkowanie 2D i 3D, analizy numeryczne, hyperview-prezentację wyników oraz morphing.

Na kierunku Ekonomia zorganizowane zostały warsztaty kształcące kompetencje pn. „European Business Competence*Licence”. Program warsztatów  uwzględniał m.in rejestrację i uruchamianie jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej, startupy, grę symulacyjną "Zarządzanie firmą", rozwiązywanie bieżących problemów, analizę przyczynowo-skutkową, wprowadzanie ulepszeń, opracowanie biznes planu i przygotowanie budżetu, samodzielną analizę wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji firmy.  

Natomiast na kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych w ramach tego samego projektu przeprowadzono  „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”.

Od października 2017 r. przewidziano jeszcze przeprowadzenie dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami, a także dodatkowe zadania praktyczne. Zajęcia z pracodawcami odbywać się będą na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Ekonomia, Mechanika i budowa maszyn, Praca socjalna, a zajęcia praktyczne na kierunkach: Nowe media, reklama, kultura współczesna, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika.

Jeżeli jeszcze nie wiesz, jaka decyzję dotyczącą przyszłości podjąć – zapraszamy do PWSZ w Sanoku! 

 

 

Szczegóły dotyczące projektów znajdziesz pod linkiem: http://www.pwsz-sanok.edu.pl/fewer

Natomiast informacje dotyczące rekrutacji tutaj: http://www.pwsz-sanok.edu.pl/dzial-toku-studiow/dla-kandydatow/

 

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png