NASZ CEL – UCZELNIA BEZ BARIER

04.10.2017 Kategoria: Uczelnia

Dynamicznie rośnie w naszym kraju liczba osób niepełnosprawnych podejmujących studia wyższe – od 828 w roku 1997 do około 30 tysięcy obecnie. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku studiuje ich ponad pięćdziesięcioro. Uczelnie w różnym stopniu wspierają studentów, których stan zdrowia ma znaczny wpływ na przebieg ich studiów, różni je także rozmiar oferowanej pomocy. A jak jest w PWSZ w Sanoku? Zapytaliśmy o to Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.
 
- Student niepełnosprawny może liczyć na indywidualne podejście do każdego problemu i pomoc w jego rozwiązaniu – mówi Ludmiła Komardin. - Większość budynków Uczelni przystosowanych jest do nauczania osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynki dydaktyczne „D”,”F”, „C” i „E” wyposażone są w windy oraz specjalistyczne urządzenia ułatwiające poruszanie się osób niesprawnych ruchowo i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W roku akademickim 2016/2017 do budynku „A” został zakupiony „schodołaz”, który służy do łatwego, szybkiego i bezpiecznego transportu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. 
Ponadto zapewniamy pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, pomoc w kontaktach z pracownikami naukowymi uczelni, a także pomoc psychologa. 
Jeśli jakieś przedmioty sprawiają studiującym problemy, przeprowadza się indywidualne dodatkowe zajęcia, natomiast zaliczenia i egzaminy odbywają się w formie alternatywnej – dostosowanej do rodzaju niepełnosprawności.
W uczelnianej bibliotece znajduje się przystosowane stanowisko z możliwością kopiowania materiałów dydaktycznych, uczelnia oferuje także wypożyczenie laptopa czy drukarki. 
Osoby z dysfunkcją wzroku, słabo widzące, w codziennej pracy z komputerem mogą używać programów do odczytu ekranu i aplikacji powiększających. Natomiast studenci, których oczy są wyjątkowo wrażliwe na oddziaływanie intensywnych kolorów, mogą korzystać z wersji tekstowej serwisu lub przeglądać jego strony po przełączeniu wersji graficznej na opcję wysokiego kontrastu. Dla studentów z zaburzeniami słuchu do jednego z laptopów do wypożyczenia zainstalowany jest program komputerowy Lunar Plus z innowacyjną funkcją udźwiękowienia umożliwiającą osobom słabowidzącym i niedosłyszącym wydajniejsze i wygodniejsze korzystanie. 
Ponadto studenci chorujący na cukrzycę mają możliwość przechowywania insuliny w lodówce.
Organizujemy szkolenia z przedstawicielami PFRON, ZUS, PCPR, obozy szkoleniowo-integracyjne, studenci mogą liczyć również na pomoc finansową w zakupie materiałów umożliwiających naukę, a także na specjalne stypendium dla osoby niepełnosprawnej. Dążymy do tego, by PWSZ w Sanoku była uczelnią w zasięgu osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.  Naszym celem jest UCZELNIA BEZ BARIER i jako uczelnia robimy wiele, by nie było to tylko hasło. 
 
 
 

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png